PRIVACY POLICY

Gebruik van deze site, te weten www.jefsnauwaert.be, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker over de activiteiten van Jef Snauwaert. Ondanks het feit dat de eigenaar en producent van de site uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom van de eigenaar of producent van deze site zijn slechts opgenomen ter informatie. De eigenaar en producent van deze site zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen.

De eigenaar en producent van deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

GDPR

Gegevensbescherming is belangrijk bij ons.
In onderstaand privacybeleid vindt u alle informatie over hoe wij de privacy van de bezoekers van onze website www.jefsnauwaert.be waarborgen.
Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

Voor wie?
Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie doet dit?
De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens.
Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.
De eigenaar van deze website is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.
Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kan u terecht op onze contactpagina waar u onze contactgegevens kan terugvinden.

Welke gegevens verwerken we?
Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website. (naam, e-mail, onderwerp, bericht)
Er worden geen andere gegevens verwerkt via externe analyse methoden.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
We maken enkel gebruik van deze gegevens om op uw bericht te kunnen antwoorden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Er worden geen gegevens opgeslagen in het achterliggende systeem.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?
Er worden geen gegevens opgeslagen in het achterliggende systeem.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?
nvt, enkel voor intern gebruik

Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?
U bepaalt dit zelf door ons een bericht via het contactformulier te sturen met uw gegevens als u ons wenst te contacteren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
nvt

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
nvt

Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?
We maken geen gebruik van cookies of apps.
Onder het menu contact wordt er een contactformulier gebruikt.